Opleidingen

EST Opleidingen maakt deel uit van de onderneming EST Services, die in 2004 is opgericht door eigenaresse Kenny Toekimin. Haar passie voor het HR & Payroll-vak en haar jarenlange ervaring heeft zij vertaald in unieke leermethodes voor diverse opleidingen, trainingen en workshops.

EST Opleidingen is gespecialiseerd in het verzorgen van praktijkgerichte opleidingen op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen en arbeidsrecht. Wij leiden op voor landelijk erkende diploma’s zoals Basis Kennis Loonadministratie (BKL), Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) en Vakopleiding Payroll Services (VPS). Daarnaast verzorgen wij in samenwerking met andere opleiders diverse incompany-trajecten bij diverse instanties, zoals de Belastingdienst, UWV, PCM Uitgevers en Exact.

Wij gebruiken creatieve leermethodes, u wordt getraind om de leerstof op een praktische manier te benaderen en wij brengen orde in uw leerproces. Werken, opleiding, voorbereiding en opgaven valt hiermee beter te combineren.

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden van EST opleidingen.

Onze opleidingen

Basis Kennis Loonadministratie

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die meer kennis wil krijgen op het gemeenschappelijk werkgebied van de loonadministrateur, de Human Resource medewerker en de Financieel medewerker. Te denken valt aan mensen die nog niet lang in het vak werkzaam zijn en hun kennis willen uitbreiden.

Doel
U doet theoretische kennis op van Loonbelasting, Sociale Verzekeringen en Arbeidsrecht en bovendien leert u loonberekeningen te maken. Verder krijgt u vaardigheid in toepassing van
de wet- en regelgeving op het terrein van Loonbelasting, Sociale Verzekeringen en Arbeidsrecht in de Loonadministratie.

Beroepsmogelijkheden
Medewerker salarisadministratie, assistent-accountant en aspirant-belastingadviseur.

Onderwerpen/Modules
In de opleiding zijn de volgende
onderwerpen verwerkt:
– Arbeidsrecht
– Loonheffingen
– Sociale Verzekeringen

De onderdelen Sociale Verzekeringen en Arbeidsrecht worden tezamen getoetst op het examen. Het onderdeel Loonheffingen wordt apart getoetst.

Voorkennis
BKL wordt gegeven op MBO-niveau. Voor de opleiding is geen specifieke voorkennis vereist maar een VMBO-niveau vergemakkelijkt het volgen van de opleiding.

Lesmateriaal
Boeken:
– Basiskennis Loonadministratie, Wolters Noordhoff
– Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst

Duur van de opleiding
– 30 uren

Studiebelasting
Naast het deelnemen aan de lessen wordt van u verwacht dat u de lessen voorbereidt door thuis de stof te bestuderen en de opgaven te maken. Afhankelijk van uw kennisniveau is de studiebelasting gemiddeld 8 uur per week. Naast een goede inzet is studiediscipline een vereiste om voor deze opleiding te slagen.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met het landelijk erkende examen voor Basiskennis Loonadministratie (BKL) van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De examens worden digitaal getoetst op een moment dat u kunt kiezen i.o.m. de Associatie.
Voor meer informatie: www.associatie.nl

Investering
– Prijsindicatie examengeld: € 185
– Investering incl. boeken (excl. examengeld): € 400

Vervolgopleiding
Praktijk Diploma Loonadministratie (PDL)

Meld u aan

Praktijk Diploma Loonadministratie

Voor wie is deze opleiding bestemd?
De opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) is bedoeld voor iedereen die (mede)verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van en/of controle op de salarisadministratie. Hierbij valt te denken aan medewerkers van administratie- en accountantskantoren, accountants, belastingadviseurs, medewerkers financiële administratie en medewerkers P&O. Ook professionals die de PDL-opleiding lang geleden (langer dan 5 jaren) hebben gevolgd, kunnen deze opleiding als update-training/cursus volgen.

Doel
Naast het opdoen van theoretische kennis op gebied van Loonbelasting, Sociale Verzekeringen en
Arbeidsrecht, leert u uiteenlopende loonberekeningen te maken en controleren. Verder krijgt u vaardigheid en inzicht in toepassing van de wet- en regelgeving op het terrein van Loonbelasting, Sociale Verzekeringen en Arbeidsrecht in de salarisadministratie.

Onderwerpen/Modules
– Loonheffingen 1
– Loonheffingen 2
– Arbeidsrecht

De modules Loonheffingen 1 en 2 worden tweemaal per jaar geëxamineerd en de module Arbeidsrecht wordt apart op een door u gekozen moment geëxamineerd.

Voorkennis
PDL wordt gegeven op MBO+ niveau. Voor de opleiding is geen specifieke voorkennis vereist, maar
enige kennis van of ervaring met Nederlands Belastingrecht, Sociale wetgeving en Arbeidsrecht
zal het volgen van de opleiding vergemakkelijken.

Lesmateriaal
– Theorieboek Loonheffingen 1 voor het PDL, SAMO
– Theorieboek Loonheffingen 2 voor het PDL, SAMO
– Opgavenboek Loonheffingen voor het PDL, SAMO
– Theorie- en opgavenboek Arbeidsrecht voor het PDL, SAMO
– Wetteksten Arbeidsrecht voor het PDL, SAMO
– Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst, SAMO
– De Kleine Gids voor Nederlandse Sociale Zekerheid, Kluwer

Duur van de opleiding
– 60 uren

Investering excl. examengeld
– Module Loonheffingen 1: € 350
– Module Loonheffingen 2: € 450
– Module Arbeidsrecht: € 125
– Eenheidsprijs voor alle 3 modules in één lesseizoen: € 850

Prijsindicatie boeken
• Theorieboek Loonheffing 1: € 35
• Theorieboek Loonheffingen 2: € 40
• Theorie en opgavenboek Arbeidsrecht: € 30
• Wettekstenboek Arbeidsrecht: € 15
• Opgavenboek PDL: € 35
• Uitwerkingenboek: € 35
• Kleine Gids SV: € 10

Studiebelasting
Naast het deelnemen aan de lessen wordt van u verwacht dat u de lessen voorbereidt door thuis de stof te bestuderen en de opgaven te maken. Afhankelijk van uw kennisniveau is de studiebelasting gemiddeld 8 uur per week. Naast een goede inzet is studiediscipline een vereiste om deze opleiding met succes af te ronden.

Examens
De opleiding wordt afgesloten met het landelijk erkende examen voor het Praktijkdiploma Loon- en
salarisadministratie PDL van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.
De examens voor de modules Loonbelasting en Sociale Verzekeringen worden jaarlijks afgenomen in de maanden januari en juni. Vóór een door de Associatie bepaalde datum dient u zich aan te melden voor de examens.
Voor meer informatie: www.associatie.nl

Vervolgopleiding
Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Data:
3-5-2019      7-5-2019
15-5-2019    20-5-2019
22-5-2019    12-6-2019
17-6-2019    20-6-2019
26-6-2019    1-7-2019

Meld u aan

Praktijkgerichte PDL

Doel
Deze opleiding is een variant op de PDL opleiding die hiervoor is omschreven. U wordt hierbij opgeleid voor het PDL-examen en daarnaast wordt u praktisch ingewijd in het voeren van een loonadministratie in een geautomatiseerd Personeels- en Salarissysteem. Hiermee leert u de theorie meteen praktisch toe te passen.

U leert een Personeels- en Salarissysteem in te richten en vervolgens maandelijkse personeels- en salarisadministratie te beheren, muteren en verwerken. In principe bent u na deze praktijkgerichte opleiding in staat om zelfstandig een geautomatiseerde personeels- en salarisadministratie te voeren.

Duur
– 80 uren (theorie en praktijk)

Investering
– Eenheidsprijs voor alle 3 modules in één lesseizoen: € 1150

 

Meld u aan

Vakopleiding Payroll Services

Voor wie is deze opleiding bestemd?
De ervaren salaris- en/of personeelsadministrateur met ruime ervaring op het gebied van arbeid en beloning die zijn kennis wil verbreden om daarmee complexe adviesvragen te kunnen beantwoorden.

Doel
U doet gevorderde kennis op het gebied van de loonadministratie waarbij accent wordt gelegd op fiscaliteiten, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Daarnaast komen ook disciplines als HR-beleid, ICT, financiële administratie, accounting en budgettering aan de orde. Verder werkt u aan communicatieve vaardigheden en adviesvaardigheden omtrent flexibele arbeidsvoorwaarden. In bent in staat te fungeren als spil tussen de HR-afdeling, de financiële afdeling en de salarisadministratie.

Beroepsmogelijkheden
Payroll Adviseur, Beloningsadviseur, Hoofd Salarisadministratie.

Onderwerpen/Modules
- Loonheffingen niveau 5 (LH)
– Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5 (AR/SV)
– Personeel & Organisatie en Communicatie niveau 5 (POC)

Voorkennis
PDL diploma niveau is aan te raden.

Lesmateriaal
- Handleiding van de opleider
– Loon Almanak, Elsevier
– Sociale Verzekeringen Almanak, Elsevier
– Wettenpocket Arbeid & Beloning, Reed Business
– Wettenpocket Belastingwetten, Kluwer
– Examenbundel VPS, H. Huygens

Duur
- 105 lesuren
– 5 uren per lesdag
– 7 lesdagen per module (21 totaal)
– Doorlooptijd ongeveer 12 maanden

Studiebelasting
Afhankelijk van uw kennisniveau is de studiebelasting gemiddeld 8 tot 10 uren per week.

Examen
Elke module wordt afgesloten met een landelijk examen van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Voor meer informatie: www.associatie.nl

Investering
- Totaalprijs inclusief boeken en examengeld € 5.450
– 1 examen per module is inbegrepen

Boekenlijst
– Loon Almanak
– SV Almanak
– Wettenpocket Arbeid & Beloningen
– Belastingwetten
– Wettenpocket Arbeidswetgeving
– Theorieboek VPS AR/SV
– Opgavenboek VPS AR/SV
– Theorieboek VPS LH
– Opgavenboek VPS LH
– Theorie/Opgavenboek VPS P&O

Vervolgopleiding
- Compensation & Benefits Consultant (CBC) geeft een goede verbreding van je kennis binnen het vakgebied.

Data:
Module Loonheffing:
7-2-2019     7-3-2019
21-3-2019   28-3-2019
4-4-2019     10-4-2019
17-4-2019   30-4-2019

Module HR&COMM:
23-5-2019     13-6-2019
27-6-2019     4-7-2019
5-9-2019       12-9-2019
19-9-2019     26-9-2019
3-10-2019

Module AR&SZ:
31-10-2019   7-11-2019
14-11-2019   21-11-2019
28-11-2019   9-1-2020
16-1-2020     23-1-2020
5-2-2020

Meld u aan

Medewerker Personeelszaken

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Medewerkers personeelszaken die de P&O of HR manager ondersteunen met het uitwerken van cao en bedrijfsregelingen.

Doel
Het opdoen van theoretische kennis en vaardigheid omtrent het correct uitvoeren van cao en bedrijfsregelingen op P&O en HR gebied. U bent na het behalen van dit diploma in staat zelfstandig te werken op een P&O of HR afdeling.

Beroepsmogelijkheden
Medewerker P&O/HR of Assistent P&O/HR-manager

Onderwerpen/Modules
– Personeel, Organisatie en Communicatie
– Loonadministratie
– Arbeidsrecht en Sociale zekerheid

Voorkennis
MPZ heeft het niveau mbo 3, (secundair onderwijs, tweede fase hoog) volgens de Standaard Onderwijsindeling (SOI) met code 433414 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke voorkennis is in principe niet nodig.

Lesmateriaal
– Handleiding van opleider
– Studieboek MPZ

Duur
– 80 uren

Studiebelasting
Afhankelijk van uw kennisniveau is de studiebelasting gemiddeld 8 uren per week.

Examen
Elke module wordt afgesloten met een landelijk examen van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De examens worden jaarlijks afgenomen in de maanden januari en juni.
Voor meer informatie: www.associatie.nl

Investering
– per module: € 299
– Eenheidsprijs voor alle modules: € 850
– Prijsindicatie examengeld per module: € 123
– Prijsindicatie boeken:€ 30

Vervolgopleiding
– Praktijkdiploma loonadministratie (PDL)

 

Meld u aan

Basiskennis Boekhouden

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor iedereen die zelfstandig een boekhouding voor een kleine organisatie wil voeren.

Doel
U leert boekhouden in Accountview, één van de meest gebruikte boekhoudsoftware in het midden- en kleinbedrijf. Verder leert om eenvoudige, maar voor de bedrijfsleiding belangrijke, overzichten samen te stellen.

Beroepsmogelijkheden
Medewerker Boekhouding, Assistent Boekhouder

Onderwerpen/Modules
– Journaliseren
– Bijwerken (sub)grootboekrekening
– Werken met AccountView
– Presenteren en rapporteren
– Theorie belastingen, sociale verzekeringen, ondernemingsvormen, E-bankieren,
privacywetgeving, archivering Theorie computerboekhouden

Voorkennis
BKB heeft het niveau mbo 2/3 (secundair onderwijs, tweede fase laag) volgens de Standaard Onderwijsindeling (SOI) met code 413512 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke voorkennis is in principe niet nodig.

Lesmateriaal
– Handleiding van opleider
– Studieboek BKB, Fuchs, Noordhoffuitgevers

Duur
– 40 uren

Studiebelasting
Afhankelijk van uw kennisniveau is de studiebelasting gemiddeld 8 uren per week.

Examen
Elke module wordt afgesloten met een landelijk examen van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De examens worden jaarlijks afgenomen in de maanden januari en juni.
Voor meer informatie: www.associatie.nl

Investering
– € 400
– Prijsindicatie examengeld: € 158
– Prijsindicatie boeken:€ 45

Vervolgopleiding
– Praktijkdiploma loonadministratie (PDL)
– Basiskennis Calculatie (BKC)

 

Meld u aan

Training: What’s new in payroll

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor alle HR en Payroll medewerkers/adviseur.

Doel
Het opdoen van een theoretische en praktische opfrisser over actuele wetswijzigingen.

Mogelijke onderwerpen
– Update na Prinsjesdag
– Algemene PDL-update
– Implementatie WKR

Programma
Afhankelijk van de onderwerpen:
– dagdeel 1: maximaal 2 onderwerpen
– dagdeel 2: maximaal 2 onderwerpen en praktijkvragen

Duur
– 8 tot 16 uren (1 of 2 dagen)

Investering
– € 295 (2 dagen: € 550)

Data:
30-9-2019
4-10-2019

 

Meld u aan

Training: International HR & Payroll Officer

Deze opleiding is ontwikkeld door EST Opleidingen en wordt in samenwerking met het NCOI en MVP aangeboden.

In deze opleiding verdiep je je in de processen en regelgeving die komen kijken bij internationaal werkgever- en werknemer schap. Welke sociale verdragen bestaan er? Hoe is de belasting geregeld? En welke rechten en plichten hebben werknemers in verschillende landen? Je wordt opgeleid tot International HR & Payroll Officer. In deze functie ga je aan de slag met het zelfstandig verwerken van dossiers van internationale medewerkers. Ook ben je in staat te adviseren over de procedures die bij internationaal werknemerschap komen kijken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Door de globalisering is de rol van de HR & Payroll Professional de afgelopen jaren sterk veranderd. De complexiteit van grensoverschrijdend handelen en werken vraagt om een gespecialiseerde opleiding.

De opleiding International HR & Payroll Officer is geschikt voor ervaren loon- en salarisadministrateurs die werken met een internationaal personeelsbestand.

Vrijstelling
Indien je toegelaten wordt tot de opleiding International HR & Payroll Specialist of International HR & Payroll Advisor, waar onderdelen van dit programma deel van uitmaken, ontvang je mogelijk vrijstelling.

Aanpak
In deze opleiding doe je ruime ervaring op in de praktische aspecten van het werken met grensoverschrijdend personeel. Je verdiept je in de organisatie van internationale personeelszaken en de regelgeving in verschillende landen. Als International HR & Payroll Officer ben je in staat personeelsdossiers bij te houden, visa aan te vragen en verbetervoorstellen te doen met betrekking tot relevante werkprocessen binnen het bedrijf.

Naast de module International HR & Payroll Officer volg je een module naar keuze gericht op de wet- en regelgeving in een specifiek land. Hierbij kun je kiezen uit een verdieping in de richting van internationaal werkverkeer met België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, Frankrijk of Polen.

Vooropleiding
De opleiding wordt verzorgd op Post HBO-niveau. Je dient te beschikken over een Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) met minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van grensoverschrijdende werknemers of een diploma Vakopleiding Payroll Services (VPS).

Voorbereiding en studiebelasting
Het doornemen van de theorie en het maken van de thuisopdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 5-7 uur per studiebijeenkomst.

 

Meld u aan

Training: International HR & Payroll Advisor

Deze opleiding is ontwikkeld door EST Opleidingen en wordt in samenwerking met het NCOI en MVP aangeboden.

Je bent communicatief en analytisch sterk onderlegd en wilt het management adviseren over de mogelijkheden van internationaal werken. Als International HR & Payroll Advisor raak je bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van immigratie, emigratie en internationaal werkverkeer. Dit stelt je in staat om een persoonlijke situatie te koppelen aan de restricties en mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving en werkgever en werknemer van persoonlijk advies te voorzien.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Door de globalisering is de rol van de HR & Payroll Professional de afgelopen jaren sterk veranderd. De complexiteit van grensoverschrijdend handelen en werken vraagt om een gespecialiseerde opleiding.

De opleiding International HR & Payroll Advisor is geschikt voor ervaren loon- en salarisadministrateurs die werken met een internationaal personeelsbestand.

Vrijstelling
Indien je toegelaten wordt tot de opleiding International HR & Payroll Officer of International HR & Payroll Specialist, waar onderdelen van dit programma deel van uitmaken, ontvang je mogelijk vrijstelling.

Aanpak
In deze opleiding verdiep je je in multinationale wet- en regelgeving en communicatievaardigheden. Je doet ruime ervaring op in het werken met grensoverschrijdend personeel. Je verdiept je in de organisatie van internationale personeelszaken en de regelgeving in verschillende landen. Als International HR & Payroll Advisor mag je werkgevers en werknemers adviseren op het gebied van internationale wet- en regelgeving. Zo kun je hen bijvoorbeeld vertellen hoe belastingzaken geregeld moeten worden en welke stappen zij moeten doorlopen om in een bepaald land aan de slag te mogen gaan. Je kunt de informatie die je tijdens deze opleiding krijgt, omzetten in begrijpelijk en persoonsgebonden advies.

Naast de module International HR & Payroll Advisor volg je een module naar keuze gericht op de wet- en regelgeving in een specifiek land. Hierbij kun je kiezen uit een verdieping in de richting van internationaal werkverkeer met België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, Frankrijk of Polen.

Vooropleiding
De opleiding wordt verzorgd op Post HBO-niveau. Je dient te beschikken over een Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) met minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van grensoverschrijdende werknemers of een diploma Vakopleiding Payroll Services (VPS).

Voorbereiding en studiebelasting
Het doornemen van de theorie en het maken van de thuisopdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 5-7 uur per studiebijeenkomst.

 

Meld u aan

Training: International HR & Payroll Specialist

Je werkt of gaat werken in een internationale omgeving waarin jij verantwoordelijk bent voor het inrichten van grensoverschrijdende personeelsstromen. In deze opleiding krijg je de kennis en handvatten aangereikt om hier succesvol mee aan de slag te gaan. Je raakt bekend met de vereisten bij het binnenhalen van buitenlands personeel en het uitzenden van lokale krachten en kunt dit vertalen naar werkinstructies en processen. Door jouw inzet wordt grensoverschrijdend werken eenvoudiger voor bedrijf en medewerkers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Door de globalisering is de rol van de HR & Payroll Professional de afgelopen jaren sterk veranderd. De complexiteit van grensoverschrijdend handelen en werken vraagt om een gespecialiseerde opleiding.

De opleiding International HR & Payroll Specialist is geschikt voor ervaren loon- en salarisadministrateurs die werken met een internationaal personeelsbestand.

Vrijstelling
Indien je toegelaten wordt tot de opleiding International HR & Payroll Officer of International HR & Payroll Advisor, waar onderdelen van dit programma deel van uitmaken, ontvang je mogelijk vrijstelling.

Aanpak
In deze opleiding doe je ruime ervaring op in de praktische aspecten van het werken met grensoverschrijdend personeel. Je verdiept je in de organisatie van internationale personeelszaken en de regelgeving in verschillende landen. Als International HR & Payroll Specialist kun je de processen voor de indiensttreding of uitbesteding van internationaal werkverkeer inrichten en managen. Je kunt het management op dit gebied van advies voorzien en overlegt met IT over de technische inregeling van de werkzaamheden.

Naast de module International HR & Payroll Specialist volg je een module naar keuze gericht op de wet- en regelgeving in een specifiek land. Hierbij kun je kiezen uit een verdieping in de richting van internationaal werkverkeer met België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, Frankrijk of Polen.

Vooropleiding
De opleiding wordt verzorgd op Post HBO-niveau. Je dient te beschikken over een Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) met minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van grensoverschrijdende werknemers of een diploma Vakopleiding Payroll Services (VPS).

Voorbereiding en studiebelasting
Het doornemen van de theorie en het maken van de thuisopdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 5-7 uur per studiebijeenkomst.

 

Meld u aan

Training: Administratieve organisatie (AO) voor non-financials

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor medewerkers HR en Payroll medewerkers/adviseur.

Doel
Het opdoen van een theoretische en praktische kennis op gebied van administratieve organisatie en bestuurlijke informatie voorziening.

Programma
Dag 1
– Vastleggen de AO
– Succesfactoren vastleggen
– Methoden en technieken

Dag 2
– Verbeterdoelstellingen van de organisatie
– Ontwerpen van een AO voor een project of organisatie
– Praktijk actieplan

Duur
– 16 uren (2 dagen)

Investering
– € 550

 

Data:
1-10-2019
10-10-2019

 

Meld u aan

Training: Payroll Project Management

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor medewerkers HR en Payroll medewerkers/adviseur die projectmatig werken of op detacheringsbasis.

Doel
Het opdoen van een theoretische en praktische kennis op gebied project management op payroll en HR gebied.

Programma
Dag 1
– Kernelementen projectmatig werken
– Projectvoorbereiding

Dag 2
– Faseren / inrichten
– Projectplanning

Dag 3
– Projectafronding
– Communicatie

Duur
– 24 uren (3 dagen)

Investering
– € 850

Data:
6-11-2019
13-11-2019
20-11-2019

 

Meld u aan

Training: Ken & Stuurgetallen HRM

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor medewerkers HR en Payroll medewerkers/adviseur.

Doel
Het opdoen van een theoretische en praktische kennis op gebied ken & stuurgetallen.

Programma
Dag 1
– Meetbaar maken van gegevens
– Benchmarken
– Diagnose van actuele situatie en ontwikkelingen
– Communicatiemiddel
– Inspelen op de toekomst
– Performance management

Dag 2
– KPS-methode
– Balance Scorecard / HR-scorecard
– Return on Investments
– Kwalitatieve personeelsplanning
– Praktijk actie plan

Duur
– 16 uren (2 dagen)

Investering
– € 550

Data:
6-5-2019
13-5-2019

 

Meld u aan

Training: Arbeidsongeschiktheid

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor medewerkers HR en Payroll medewerkers/adviseur.

Doel
Het opdoen van een theoretische en praktische kennis op gebied van ziek en arbeidsongeschiktheid.

Programma
Dag 1
– Kortdurende arbeidsongeschiktheid
– Loondoorbetalingsverplichtingen werkgever
– Uitkeringen bij kortdurende arbeidsongeschiktheid
– Dagloonberekening
– Berekening daguitkering
– Verzuimbeleid bij kortdurende arbeidsongeschiktheid (poortwachterverplichtingen)

Dag 2
– Langdurende arbeidsongeschiktheid
– Bepaling arbeidsongeschiktheidspercentage
– Uitkeringen bij langdurende arbeidsongeschiktheid
– Dagloonberekening
– Berekening daguitkering
– Re-integratieverplichtingen

Duur
– 16 uren (2 dagen)

Investering
– € 550

Data:
4-9-2019
25-9-2019

 

Meld u aan

Training: De wet, cao & arbeidsvoorwaarden

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor medewerkers HR en Payroll medewerkers/adviseur.

Doel
Het opdoen van een theoretische en praktische kennis op gebied van het samenstellen van arbeidsvoorwaarden.

Programma
Dag 1
– Individuele arbeidsovereenkomsten
– Cao’s
– Fiscale wetgeving in Cao’s

Dag 2
– Sociale Verzekeringswetgeving in Cao’s
– Medezeggenschap en stakingsrecht
– Afstemming arbeidsvoorwaarden met bedrijfsvisie en missie
– Praktijk actieplan

Duur
– 16 uren (2 dagen)

Investering
– € 550

Data:
8-10-2019
29-10-2019

 

Meld u aan

Training: Communicatie voor HR & Payroll profs

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor medewerkers HR en Payroll medewerkers/adviseur en Financieel medewerkers.

Doel
Het opdoen van een theoretische en praktische kennis om efficiënt en doelgericht te kunnen communiceren.

Programma
Dag 1
– Feedback
– Luisteren
– Kernkwaliteiten
– Zelfsturing

Dag 2
– Conflicthantering
– Timemanagement
– Klachtafhandeling
– Slecht nieuws brengen
– Functioneringsgesprekken

Dag 3
– Corrigeren
– Vergaderen
– Adviseren
– Presenteren
– Groepsrollen

Duur
– 24 uren (3 dagen)

Investering
– € 850

Data:
11-6-2019
21-6-2019
28-6-2019

 

Meld u aan